Wednesday, November 30, 2016

(1208) 花の力


こちらも新宿にて。時折、東京でも間違った場所に住んでるんじゃないかと思うことがある。浅草でこんなのにお目にかかったことがない。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1208) Flower Power


Also in Shinjuku; sometimes I think I live in the wrong part of Tokyo: I don't remember having seen anything like this ever in Asakusa. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1208) Flower Power


Επίσης στο Σιντζούκου -κάποιες φορές σκέφτομαι ότι ζω σε λάθος περιοχή του Τόκιο: δε θυμάμαι να έχω δει κάτι τέτοιο ποτέ στην Ασακούσα. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, November 29, 2016

(1207) 久しぶりに靴の話


新宿で見た靴。写真にはもう一足あるが、そっちをカットすることは出来なかっただけだ。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1207) It's been a while since we last talked about shoes...


...so here's a pair of pairs in Shinjuku. Yes, the other ones are only in the picture because I couldn't cut them out. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1207) Καιρό είχαμε να πούμε για παπούτσια...


...οπότε να ένα ζευγάρι ζευγάρια στο Σιντζούκου. Ναι, τα άλλα απλώς είναι στη φωτογραφία γιατί δεν μπορούσα να τα κόψω.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, November 28, 2016

(1206) タノシイセイカツ


バスを運転することより、神奈川県以外で楽しい生活は、神奈川県のバス広告ポスターを見る限り、非常にレアらしい。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。


(1206) What can be more exciting...


...than driving a bus? In Kanagawa? Judging from the poster-ad (in a bus -in Kanagawa), very few things.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1206) Τι μπορεί να είναι πιο συναρπαστικό...


...από το να οδηγείς λεωοφορείο; Στην Καναγκάουα; Κρίνοντας από τη διαφημιστική αφίσα (σε ένα λεωφορείο -στην Καναγκάουα), πολύ λίγα πράγματα.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, November 25, 2016

(1205) 新しい習慣


1年半ほど前に、Greecejapanに非常に印象的なこと、東京の清潔さについて書いた。 そこで私は物事を清潔に保つことへの根本的な希求はこの国で古くからの関心事だった、と最初の段落を結んだ。残念ながら日本人が新しい伝統をしょっちゅう生み出すことについて再度過小評価していたらしい。言い訳させていただくと、今回(また)騙されたのは彼らがこうと決めたらとことんやる、猛烈なまでに、またずっとこんな風だったと思わずにはいられないほどの長さでやるせいだ。

先日、1950年代後半までは東京は非常に汚く、ゴミ都市として知られていたというテレビ番組に導かれた。1964年の東京オリンピックを迎えるために、壮大なクリーンキャンペーンが繰り広げられた。その中には自衛隊も含まれていた。これが現在我々が知る東京、その清潔さを賛美する東京を作ったのだった。念のためにこの物語を違う角度からチェックしたところ、非常に有名な話だった。概して日本語なのだが、関連情報が大量に出てきた。

細かいことまで話す甲斐があって、写真もお目にかけているが、この大都市の改革に大きな役割を果たしたのが積水化学だった。1961年、プラスチックのゴミ入「ポリペール」シリーズを発売。それまで日本の家庭には屋外用ゴミ入がなかった。55年後の今日も、特徴である水色のこのゴミ入は良く売れている。どこにでもあって、東京のイメージ作りに貢献している。ここには学ぶべきことがあると思うがそれは読者のご判断にお任せしよう。


(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。


(1205) Recent customs


About one and a half year ago, I wrote in Greecejapan something about the, admittedly impressive, cleanliness of Tokyo and I ended its first paragraph with the phrase "it seems that an inherent need for keeping things clean is a very old affair in this land". Unfortunately (for me) I had once again underestimated the frequency with which the Japanese invent traditions; to my defense, the reason I was tricked (again) this time was that when they decide to adopt something they go so much for it and they do it with such intensity and at such length that you find it hard to believe that things weren't always like this. 

I was put into my place by a TV program I was watching the other day which was saying that until the end of the 1950s, Tokyo was so dirty that it was known as "Garbage Town" (gomi-toshi/ゴミ都市). Because of the upcoming 1964 Olympic Games there was an enormous cleaning campaign which even included the army and this is how the Tokyo we know today and admire for its cleanliness came to be. For the record, I cross-checked the story and apparently it's pretty well known -there's lots of relative information online although most of it is in Japanese. 

One detail worth mentioning (and which explains the picture) is that important part in the metropolis' reform played the chemical company Sekisui (積水) which in 1961 launched the "Polypel" (ポリペール) series of plastic trash cans; until then, Japanese homes didn't have trash cans. Today, 55 years later, the particular cans with their characteristic light blue color are still best sellers, they are everywhere and continue contributing to Tokyo's image. I think there is a lesson to be learned here but I think I'll leave that to the reader's judgement.   

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1205) Πρόσφατα έθιμα


Πριν από ενάμιση χρόνο, είχα γράψει στο Greecejapan ένα κείμενο σχετικά με την, ομολογουμένως εντυπωσιακή καθαριότητα του Τόκιο και τελείωνα την πρώτη παράγραφό του με τη φράση "φαίνεται ότι η ανάγκη να είναι τα πράγματα καθαρά είναι πολύ παλιά υπόθεση σ’ αυτόν εδώ τον τόπο." Δυστυχώς, για μένα, είχα για μια ακόμα φορά υποτιμήσει τη συχνότητα με την οποία οι Ιάπωνες επινοούν παραδόσεις -προς υπεράσπισή μου, ο λόγος που ξεγελάστηκα (και) αυτή τη φορά ήταν ότι όταν αποφασίσουν να υιοθετήσουν κάτι πέφτουν τόσο πολύ με τα μούτρα επάνω του και το κάνουν με τόση ένταση και σε τόση έκταση που δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι τα πράγματα δεν ήταν πάντα έτσι. 

Στη θέση μου με έβαλε μια εκπομπή που έβλεπα τις προάλλες και η οποία έλεγε ότι ως τα τέλη της δεκαετίας του 1950, το Τόκιο ήταν τόσο βρώμικο που ήταν γνωστό ως "Σκουπιδόπολη" (γκόμι-τόσι/ゴミ都市). Εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 1964 ξεκίνησε λοιπόν μια τεράστια καμπάνια καθαριότητας στην οποία συμμετείχε ακόμα και ο στρατός και κάπως έτσι φτάσαμε στο Τόκιο που βλέπουμε σήμερα και που όλοι θαυμάζουν για την καθαριότητά του. Για την ιστορία, διασταύρωσα την ιστορία και απ' ό,τι φαίνεται είναι αρκετά γνωστή -μπορεί να βρει κανείς μπόλικες σχετικές πληροφορίες ονλάιν αν και οι περισσότερες είναι στα ιαπωνικά. 

Μια λεπτομέρεια που αξίζει να επισημάνει κανείς (και που εξηγεί και τη φωτογραφία) είναι ότι σημαντικό ρόλο στην αναμόρφωση της μητρόπολης έπαιξε η εταιρεία χημικών Sekisui (積水) η οποία το 1961 παρουσίασε τη σειρά πλαστικών κάδων απορριμμάτων "Πολιπέλ" (ポリペール) -ως τότε τα ιαπωνικά σπίτια δεν είχαν κάδους απορριμάτων. Σήμερα, 55 χρόνια μετά, οι συγκεκριμένοι κάδοι με το χαρακτηριστικό θαλασσί χρώμα εξακολουθούν να πουλάνε σαν τρελοί, υπάρχουν παντού και εξακολουθούν να συνεισφέρουν στην εικόνα του Τόκιο. Νομίζω ότι υπάρχει ένα δίδαγμα κάπου εδώ αλλά λέω να το αφήσω στην κρίση του αναγνώστη. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, November 24, 2016

(1204) 犯罪行為


看板には書いてある「駐輪禁止」。なので、看板の前には誰も停めない。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1204) Delinquency


The sign says: no bicycle parking. So nobody parks -in front of the sign. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1204) Παραβατικότητα


Το σήμα λέει: απαγορεύεται η στάθμευση ποδηλάτων. Οπότε κανείς δεν παρκάρει -μπροστά στο σήμα. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, November 23, 2016

(1203) 見たことがある人は多くないだろうから


これがワサビだ。緑のペーストになって寿司に入る前の姿。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。


(1203) And because many haven't seen it...


...this is how wasabi looks before it becomes the green paste we put in sushi. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1203) Και επειδή πολλοί δεν το έχουν δει...


...να πώς είναι το ουασάμπι πριν γίνει η πρασινωπή πάστα που βάζουμε στο σούσι. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, November 22, 2016

(1202) 夏の忘れ物でも放っておくのは惜しい:スイカジュース(塩入)とオリンピックパッケージ(2016と2020)のコカ・コーラ。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1202) They were leftovers from summer...
...but I thought I wouldn't let them go: watermelon juice (salted) and Coca Cola in Olympic Games' (2016 and 2020) packaging. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1202) Είχαν ξεφύγει από το καλοκαίρι...
...αλλά είπα να μην τα αφήσω: χυμός καρπούζι (με αλάτι) και Coca Cola σε συσκευασία Ολυμπιακών Αγώνων -του 2016 και του 2020.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, November 21, 2016

(1201) はっきりしなくてはならなかったので


この国では何を売るにもマスコットを使わないわけにはいかないのだ。この場合は、キウイ。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1201) As it must have become clear by now...


...it's impossible to sell anything in this country without using a mascot. Case in point, kiwis. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1201) Όπως θα έχει γίνει σαφές ως τώρα...


...είναι αδύνατο να πουλήσει κανείς οτιδήποτε σ' αυτή τη χώρα χωρίς μια μασκότ. Στην προκειμένη περίπτωση, κίβι. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, November 18, 2016

(1200) 移動式ピザ


渋谷のパンツェロッティまで行くのが難しかったら、自分ちの近くまでこのトラックが来るのを待ってみてもいいね。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1200) Pizza-mobile


If you can't go to Shibuya for a panzerotti you can wait for the truck to come to your neighborhood. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1200) Πιτσοκίνητο


Αν δεν μπορείς να πας στη Σιμπούγια για πανζερότι μπορείς να περιμένεις το φορτηγάκι να έρθει στη γειτονιά σου. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, November 17, 2016

(1199) 小規模政治


こうしたトラックに乗り、スピーカーをガンガン鳴らして近隣を回る時には彼らは大変に迷惑なのだが、少なくとも演説する際は、候補者たちは駅の前に車を停め、トラックの屋

根に上がって話す。聴衆がいなかろうが、立ち止まる人がいなかろうが。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1199) Small scale politics


Although they are particularly annoying when they ride these trucks and do the rounds in the neighborhoods blasting their speakers but at least for their speeches, parliamentary candidates just stop in front of a station, climb on the truck's roof and talk: no big crowds and nobody pays much attention. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1199) Πολιτική μικρής κλίμακας


Αν και είναι ιδιαίτερα ενοχλητικά όταν κάνουν βόλτες με τα φορτηγάκια αυτά στις γειτονιές και φωνάζουν από τα μεγάφωνα τουλάχιστον όταν κάνουν ομιλίες, οι υποψήφιοι βουλευτές απλώς στήνονται μπροστά σε έναν σταθμό, ανεβαίνουν στη στέγη και μιλάνε: ούτε μεγάλα πλήθη, ούτε δίνει κανείς ιδιαίτερη σημασία. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, November 16, 2016

(1198) もう一組


キャラクターのついたスナック菓子:チーズタルト味のクラッカー


きっとキャベツ味のコーンパフ


ビーフわさび味のポテトチップ。今度の奴は沖縄出身。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1198) One more set...


...of snacks with character: cheese tart-flavored crackers...


...(perhaps) cabbage-flavored puffs...


...and beef and wasabi-flavored potato chips. This latter one, from Okinawa.   

(For a bigger version of these pictures both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1198) Ένα ακόμα σετ...


... σνακ με προσωπικότητα: κράκερ με γεύση τάρτας με τυρί......γαριδάκια, (ίσως) με γεύση λάχανο......και πατατάκια με γεύση μοσχάρι και ουασάμπι. Το τελευταίο από την Οκινάουα.  

 (Για τις ίδιες φωτογραφίες σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, November 15, 2016

(1197) 旧さと新しさと


疑いもなくこの建物は最先端のファッションストリートを意味する地域で見られるタイプの建物ではない。だが原宿駅はその古さ(1924年建造)通りの外観にも関わらず、周囲に完全に溶け込んでいる。
残念ながら、2020年のオリンピックに向け、取り壊しと改築が決定している。


それまでこんな風に装った人たちがこの周辺をうろつくだろう。彼らが好んで写真を撮る場所でもある。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1197) Classic and new


Admittedly it isn't exactly the building you expect to see in the area that has become synonymous with extreme street fashion but Harajuku Station has managed to blend perfectly with the neighborhood despite its appearance which doesn't allow much doubt about its age (it was built in 1924). Unfortunately, the building will be demolished and "renewed" for the 2020 Olympics. 


Until then, it remains a hangout for those into cosplay -and one of their favorite settings for pictures. 

(For a bigger version of these pictures both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1197) Κλασικά και σύγχρονα


Ομολογουμένως δεν είναι ακριβώς το κτίριο που περιμένεις να δεις στην περιοχή που έχει γίνει συνώνυμη με το ακραίο στριτ-φάσιον όμως ο σταθμός του Χαρατζούκου έχει καταφέρει να εναρμονιστεί μια χαρά με τη γειτονιά παρότι η εμφάνισή του δεν αφήνει αμφιβολίες για την ηλικία του (χτίστηκε το 1924). Δυστυχώς, το κτίριο θα κατεδαφιστεί και θα "ανανεωθεί" για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020.


Ως τότε πάντως, παραμένει στέκι (και αγαπημένο σκηνικό για φωτογράφιση) όσων ασχολούνται με το κόσπλεϊ. 

 (Για τις ίδιες φωτογραφίες σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, November 14, 2016

(1196) ハチ公と友達


忠義物の象徴で、渋谷のシンボルとなった犬、ハチ公については、多くを語るまい。全て、文章や写真、マンガ、映画で言い尽くされている。今回、ハチ公は、友達と一緒に市民に投票に行くよう運動している。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1196) Hachiko and company


About Hachiko (ハチ公), the dog that became a symbol of loyalty and emblem of Shibuya I don't need to say much: everyhting has been said in words, pictures, manga, films etc. Here, he is reminding his fellow citizens to go vote while catching up with a friend. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)