Tuesday, March 31, 2015

(775) Emphasis goes...


...on "back".

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(775) Η έμφαση πάει...


...στο "πίσω".

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, March 30, 2015

(774) Attention to detail –the take-out version


The small packs taped on the wrap over this take-out sushi have the necessary wasabi –the order was for five people so there are five packs of wasabi. And they have been taped between two sheets of wrap because they must be with the sushi but not touching it.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(774) Σημασία στη λεπτομέρεια –και στο ντελίβερι


Τα μικρά σακουλάκια που είναι κολλημένα στο σελοφάν πάνω από το σούσι-ντελίβερι έχουν το ουασάμπι που χρειάζεται –η παραγγελία ήταν για πέντε άτομα οπότε υπάρχουν πέντε φακελάκια. Και είναι κολλημένα μεταξύ δύο φύλων σελοφάν γιατί πρέπει να είναι μαζί με το σούσι μεν αλλά να μην το ακουμπάνε, δε.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, March 27, 2015

(773) Because you never know


Our loot after a day of education and preparation for the case of a large-scale natural disaster at the Taito Ward culture center: masks, a whistle, a back-pack which doubles as a portable water tank, long shelf life foods and stickers with energency numbers and important messages. All presented in the familiar Japanese style (lots of colors, cute animals etc.)

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(773) Επειδή ποτέ δεν ξέρεις


Η λεία μας μετά από μια μέρα ενημέρωσης και προετοιμασίας για την περίπτωση μεγάλης φυσικής καταστροφής στο πνευματικό κέντρο του δήμου του Τάιτο: μάσκες, σφυρίχτρα, σακίδιο-τεπόζιτο νερού, τροφή με μεγάλη διάρκεια ζωής και αυτοκόλλητα με τηλέφωνα ανάγκης και σημαντικά μηνύματα. 'Ολα με τη γνωστή σύγχρονη ιαπωνική αισθητική (χρωματάκια, χαριτωμένα ζωάκια κ.λπ.)

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, March 26, 2015

(772) Even more architecture


What I find fascinating is not the building with the golden glass panels -it's the one on its right.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(772) Κι άλλη αρχιτεκτονική


Αυτό που με εντυπωσιάζει δεν είναι το κτήριο με τα χρυσαφί τζάμια -είναι το κτήριο δεξιά του.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, March 25, 2015

(771) Architecture, part 656


And to imagine there are still people who think Tokyo is  a beautiful city...

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(771) Άρχιτεκτονική, μέρος 656


Και όμως υπάρχει ακόμα κόσμος που θεωρεί το Τόκιο όμορφη πόλη...

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, March 24, 2015

(770) Consistency above all


Even if you don't know it, you can understand when it's cherry blossom season.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(770) Συνέπεια, πάνω απ' όλα


Ακόμα και αν δεν το ξέρεις, μπορείς να καταλάβεις πότε έρχεται η περίοδος των κερασιών.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, March 23, 2015

(769) Pickles and swords


Most Japanese when they hear the word “takuan” (沢庵) think of a particular pickle made of the big daikon radish; very few know that the pickle’s name comes from its inventor, Zen Buddhism priest Takuan Soho (沢庵 宗彭, 1573-1645), spiritual teacher to some of the most famous swordsmen of the early Edo period. Pictured is his grave in the Tokaiji Temple in Tokyo’s Shinagawa. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(769) Τουρσιά και σπαθιά


Οι περισσότεροι Ιάπωνες, στο άκουσμα της λέξης «τακουάν» (沢庵) σκέφτονται ένα πολύ συγκεκριμένο τουρσί που φτιάχνεται από το μεγάλο ραπάνι ντάικον∙ πολύ λίγοι είναι εκείνοι που ξέρουν ότι το τουρσί έχει πάρει την ονομασία του από τον δημιουργό του, τον ιερέα του βουδισμού Ζεν Τακουάν Σόχο (沢庵 宗彭, 1573-1645), πνευματικό δάσκαλο μερικών από τους πιο διάσημους ξιφομάχους των αρχών της περιόδου Έντο. Στη φωτογραφία είναι ο τάφος του στο ναό Τοκάιτζι στη Σιναγκάουα του Τόκιο.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, March 20, 2015

(768) 大きくなったら


きっとハーレーダビッドソンに成りたいんだろうな。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(768) When I grow up I want to be...


...a Harley, I assume.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(768) Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω...


...Χάρλει, φαντάζομαι.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, March 19, 2015

(767) 美学が呼び起こすもの


家の装飾には多くのスタイルがある。例えば、大きなマッチを飾るとか


…もっと古典的なものを飾るとか。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(767) Aesthetic interventions


There many ways to decoreate your home. For example, with a giant match...


...or with something more classic.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(767) Αισθητικές παρεμβάσεις


Υπάρχουν πολλοί τρόποι να διακοσμήσεις το σπίτι σου. Π.χ. με ένα τεράστιο σπίρτο...


...ή με κάτι πιο κλασικό.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, March 18, 2015

(766) 幸運って何だろう


敢えて申し上げれば、この店はベルトや財布など革製品を売ったり、作ったりしている。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(766) What the luck?!


Incidentally, the shop sells (and makes) belts, wallets and other leather goods.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(766) What the luck?!


Για την ιστορία, το μαγαζί πουλάει (και φτιάχνει) ζώνες, πορτοφόλια και άλλα δερμάτινα είδη.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, March 17, 2015

(765) 雨に唄えば


可愛らしい傘については前にも書いたけど、やっぱり書かずにはいられない時もある。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(765) Singing in the rain


I know, I have written about cute umbrellas before but sometimes I can’t resist the temptation.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(765) Singing in the rain


To ξέρω ότι έχω ξαναγράψει για τις χαριτωμένες ομπρέλες αλλά μερικές φορές δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, March 16, 2015

(764) ホットスポット


前にも書いたけど、東京の最先端を行くと中野は決めている。でも食堂や居酒屋がひしめく路地を見ると絶対に変わらないものもあると思う。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(764) Not just for hipsters


As I’ve written before, Nakano is considered one of Tokyo’s hip areas. But some things (like the tiny alleys with the countless restaurants and taverns) never change.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(764) Όχι μόνο για χίπστερ


Όπως έχω γράψει και παλιότερα, το Νακάνο θεωρείται από τις πιο χιπ περιοχές του Τόκιο. Όμως μερικά πράγματα –όπως τα στενάκια με τα άπειρα εστιατόρια και ταβέρνες- δεν αλλάζουν όπου και αν βρίσκεσαι.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, March 13, 2015

(763) ヒラメキ


発明家が自分の発明品を売るための場が必要だとはこれまで思いつきもしなかった。写真の人形は通行人にお辞儀をする。まがいもなく店主の発明だ。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(763) I have an idea


I hadn’t thought of it before but apparently inventors too need a place to sell their inventions (the mannequin in the picture is bowing to passersby –no doubt an example of the shop-owner’s, ahem, inventiveness.) 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(763) Έχω μια ιδέα


Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ όμως προφανώς και οι εφευρέτες κάπου θα πρέπει να πουλάνε τις εφευρέσεις τους (η κούκλα στη φωτογραφία υποκλίνεται στους περαστικούς –δείγμα της, γκχ, γκχ, εφευρετικότητας του ιδιοκτήτη.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, March 12, 2015

(762) 落書き


東京にはあまり落書きがないと言われているがその通りだ。その規模を考えればもっとあって然るべきだ。でも、浅草の川向う、墨田区のゲームセンターの落書きはすごいぜ。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(762) Graffiti


Truth be told, you don’t see very often graffiti in Tokyo –not to the extent you’d expect in a metropolis this size, at any rate. But this one, in a game center in Sumida Ward, across the river from Asakusa is quite impressive.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(762) Γκράφιτι


Η αλήθεια είναι ότι δε βλέπει κανείς τόσο συχνά γκράφιτι στο Τόκιο –όχι όσο θα περίμενε κανείς για μια μητρόπολη αυτού του μεγέθους, εν πάση περιπτώσει. Όμως αυτό εδώ σε ένα μαγαζί με ηλεκτρονικά παιχνίδια στο Δήμο του Σουμίντα, στην άλλη μεριά του ποταμιού, απέναντι από την Ασακούσα, είναι αρκούντως εντυπωσιακό.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, March 11, 2015

(761) スローガン 第448号


「The チーズバーガー」つまりチーズバーガーの中のチーズバーガーってことなんだろう。「Making the everyday better」の意味は想像にお任せするよ。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(761) Slogans, part 448


“The” means, well, “the” and “チーズバーガー” means “cheeseburger”. What “Making the everyday better” means is anyone’s guess.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(761) Σλόγκαν, μέρος 448


«The» σημαίνει «το» και «チーズバーガー» σημαίνει «τσίζμπεργκερ». «Making the everyday better» σημαίνει ό,τι καταλαβαίνει καθένας.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, March 10, 2015

(760) クリーニングサービスもどうぞ


手書きのポスターは、三月に向けて、このコンビニではドーナツの販売も始まります、と謳っている。その後ろにあるのはクリーニングを預けたり、受け取ったりするボックスだ。洋服をここに入れれば、12時間後にはきれいになって戻ってくる。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(760) Laundry goes there, please


Bypassing the improvised poster advertising the onward march of some donuts (another way of saying they’ll soon start serving donuts –this is a convenience store), the booth behind it is a drop-off/pick-up spot for laundry: you leave your clothes there and twelve hours later you go and get them back clean.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(760) Τα άπλυτα, εκεί παρακαλώ


Παρακάμπτοντας την αυτοσχέδια αφίσα που διαφημίζει την προέλαση κάποιων ντόνατς (μ’ άλλα λόγια, ότι οσονούπω θα αρχίσουν να σερβίρουν και ντόνατς –πρόκειται για μίνι-μάρκετ), ο θάλαμος από πίσω είναι σημείο παράδοσης/παραλαβής για άπλυτα ρούχα: τα αφήνεις εκεί και μετά από δώδεκα ώρες πας και τα παίρνεις πλυμένα.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, March 9, 2015

(759) 独創的な名前 その 198


とまとクジラという名前だが、鯨肉はメニューにはない。


東日本橋のイタリアンレストランだ。名前の由来については一考を要するらしい。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。


(759) Original names, part 198


Despite its name (“Tomato-kujira/とまとクジラ i.e. “Tomato-whale”) the menu doesn’t contain whale meat 


–it’s just a regular Italian restaurant in Higashi Nihonbashi. I’ll probably need to try it to figure out the concept.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(759) Πρωτότυπες ονομασίες, μέρος 198


Αντίθετα με την ονομασία του («Τομάτο-κούτζιρα»/とまとクジラ δηλαδή, «Ντομάτα-φάλαινα»), το μενού δεν περιλαμβάνει φάλαινα 


–είναι ένα συνηθισμένο ιταλικό εστιατόριο στο Χιγάσι-Νιχονμπάσι. Μάλλον πρέπει να το δοκιμάσω για να καταλάβω το κόνσεπτ.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).