Monday, October 31, 2016

(1187) 日本のユーモアと


アメリカの現実が出会った時。それとも日本人が考えるアメリカの現実。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1187) When Japanese humor...


...meets American reality. Or the Japanese idea of American reality. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1187) Όταν το ιαπωνικό χιούμορ...


...συναντάει την αμερικανική πραγματικότητα. Ή την ιαπωνική αντίληψη περί αμερικανικής πραγματικότητας. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, October 28, 2016

(1186) あえて


挑戦しようとは思わない。チョコレートは良い。チーズも良い。アイスクリームも良い。でも全部一緒だったら?それも5本も入ってる!

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。


(1186) I don't even dare...


...to try it. I mean, chocolate, OK, cheese, OK, ice cream, OK. But all together? And it's five sticks too!

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1186) Δεν τολμώ καν...


...να το δοκιμάσω. Θέλω να πω, σοκολάτα, ΟΚ, τυρί, ΟΚ, παγωτό, ΟΚ. Όλα μαζί όμως; Και είναι και πέντε κομμάτια!

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, October 27, 2016

(1185) そして…


ベジタリアン味とは…?(ところで、日本とムスリムについて無意味なことを広めた間抜けな人がいたものだから申し上げておくと、これらの食品はハラルで、近所の小さなスーパーで売られている。)

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。


(1185) And the...


..."vegetarian flavor" is? (BTW, and because there are some idiots out there spreading nonsense about Japan and muslims, these foods are halal and they are sold in a small neighborhood supermarket.)  

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1185) Η οποία...


..."χορτοφαγική γεύση" είναι; (Παρεμπιπτόντως, και επειδή κυκλοφορούν κάτι ηλίθιοι που διαδίδουν διάφορες ανοησίες για την Ιαπωνία και τους μουσουλμάνους, τα τρόφιμα αυτά είναι χαλάλ και πουλιούνται σε ένα μικρό σούπερ-μάρκετ γειτονιάς.)

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, October 26, 2016

(1184) 見ざる、聞かざる、言わざる


だが、どうしても話したかったら、この匿名通報用の番号にご連絡を。有力情報にはささやかながら10,000円の謝礼をさせていただきます。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。


(1184) See no evil, hear no evil, speak no evil...


...or, if you do want to speak, call the following number for an anonymous report. With a small gift of 10,000 yen for the reports that will lead to something substantial. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1184) Άκου, βλέπε, σώπα...


...ή αν δε θέλεις να σωπάσεις, κάλεσε στο παρακάτω τηλέφωνο για μια ανώνυμη καταγγελία. Με ένα μικρό δωράκι 100.000 γεν για όσες καταγγελίες οδηγήσουν σε κάτι αξιόλογο. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, October 25, 2016

(1183) 5大臭とは


それも男性のは何かというと、ある衣料用デオドラントスプレーによれば、汗、たばこ、焼き肉、体臭、加齢臭だそうだ。再度、論じるに余りある立場に追い込まれたことに気づく。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1183) The five deadly odors...


...of men, according to the particular clothes deodorant: sweat, tobacco, grilled meat, body odor and middle and old age odor. And again, you find yourself in the the difficult position of not being able to comment...

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1183) Οι πέντε θανάσιμες οσμές...


...των αντρών, σύμφωνα με το συγκεκριμένο αποσμητικό ρούχων: ιδρώτας, καπνός, ψητό κρέας, μυρωδιά του σώματος και μυρωδιά της μέσης και μεγάλης ηλικίας. Και πάλι, βρίσκεται κανείς στη δύσκολη θέση να μην μπορεί να σχολιάσει...

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, October 24, 2016

(1182) ただの学校用カバンじゃない


もう何年もランドセルについて書きたいと思っていた。日本では小学校に入る時にみんながこのかばんを背負う。江戸時代の終わり、最初は軍隊用リュックサックとして始まった。その後、日本の皇族が通う学校である「学習院」が最初に採用し、その影響で国中に広まった。それから130年以上たつにも関わらず、ランドセルは広く使用されており、最近では日本国外へもその輪が広がりつつある。今度はファッションアイテムとしてである。ランドセルのほとんどは手作りで、非常に実用的にたくさんの仕切りがある。かなり高価だが、少なくとも小学校6年間使えるように作られているのだ。私の知る限りでは、それ以上の使用にも耐えるようだ。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。


(1182) Not just a school bag


I've been wanting for years to write something about randoseru (ランドセル) the school bags carried by all elementary schoolchildren in Japan: they started in the end of the Edo period, initially as military rucksacks similar to those the Dutch used to carry (this is where the name also comes from: "ransel" was the Dutch word for those sacks) and then, through the influence of Gakushuin (学習院), a school for the children of Japan's nobility, that adopted them first were spread to the whole country. And although it's been over 130 years since, randoseru are still being used extensively and recently they have started circulating outside Japan too, this time as fashion accessories. Most of them are handmade, they have many compartments making them very practical, they are quite expensive and they are made to last at least six years of school -from what I can tell, they don't have a problem managing more than that. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1182) Όχι απλώς μια σχολική τσάντα


Για τα ραντοσέρου (ランドセル) τις σχολικές τσάντες που κουβαλάνε όλα τα παιδιά του δημοτικού στην Ιαπωνία ήθελα να γράψω από χρόνια: ξεκίνησαν από τα τέλη της περιόδου Έντο, αρχικά σαν στρατιωτικοί σάκοι παρόμοιοι με αυτούς που είχαν οι Ολλανδοί (από εκεί προέρχεται και η ονομασία τους: "ransel" ήταν η ολλανδική λέξη για τους σάκους αυτούς) και μετά, μέσω της επιρροής του αριστοκρατικού σχολείου Γκάκου-σουΐν (学習院) που τα υιοθέτησε πρώτο για τους μαθητές του, εξαπλώθηκαν σε όλα τα δημοτικά της χώρας. Και παρότι από τότε έχουν περάσει πάνω από 130 χρόνια, τα ραντοσέρου εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρύτατα και μάλιστα έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και εκτός Ιαπωνίας, σαν αξεσουάρ μόδας. Τα περισσότερα χειροποίητα, με πολλές βολικές θήκες και αρκετά ακριβά, είναι φτιαγμένα για να αντέξουν τουλάχιστον έξι χρόνια σχολείου -και απ' ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχουν πρόβλημα να αντέξουν πολύ περισσότερα. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, October 21, 2016

(1181) 出発の地に立つ


荒川区南千住は松尾芭蕉(1644–1694)が1689年3月27日に「奥の細道」の旅に出た場所と言われる。「奥の細道」は日本文学史上、最重要のものの一つと考えられている。それゆえ、この地域の駅の西口に区が芭蕉の像を建立した。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。


(1181) A starting point and a statue


Minami Senju (南千住) in Arakawa Ward (荒川区) was where Matsuo Basho (松尾 芭蕉, 1644–1694) perhaps the most famous haiku (俳句) began on March 27, 1689 his long trip around Japan; his travel diary, titled "Oku no Hosomichi" (奥の細道/おくのほそ道/The narrow road to the interior) is considered to be one of Japan's most important literary works, hence the Basho's statue sponsored by the ward on the western exit of the area's station. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1181) Μια αφετηρία και ένα άγαλμα


Από το Μινάμι Σένζου (南千住) του Δήμου Αρακάουα (荒川区) ξεκίνησε στις 27 Μαρτίου του 1689 το μεγάλο του ταξίδι στην Ιαπωνία ο Ματσούο Μπάσο (松尾 芭蕉, 1644–1694), ο γνωστότερος ίσως ποιητής χαϊκού (俳句). Το ημερολόγιο του ταξιδιού, με τίτλο "Όκου νο Χοσομίτσι" (奥の細道/おくのほそ道/Ο στενός δρόμος στο εσωτερικό) θεωρείται από τα σημαντικότερα έργα της ιαπωνικής λογοτεχνίας, εξ ου και το σχετικό άγαλμα που έστησε ο δήμος στη δυτική έξοδο του σταθμού της περιοχής. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, October 20, 2016

(1180) 公告


この文書を以て、私は日本の自転車のブランドについて、より以上の注視をするものであります。この秘宝に気づくまでに数年かかってしまいました。この写真を例示いたしますので、ご覧ください。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1180) Official announcement!


From now on, I will start focusing more often on the "brands" of Japanese bicycles. It took me some years to realize that they are a hidden gem! See for example the one on this picture...

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1180) Επίσημη ανακοίνωση!


Στο εξής θα αρχίσω να εστιάζω πιο συχνά στις "μάρκες" των ιαπωνικών ποδηλάτων. Χρειάστηκε να περάσουν μερικά χρόνια για να συνειδητοποιήσω ότι πρόκειται για κρυμένο θησαυρό! Παράδειγμα αυτό της φωτογραφίας...

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, October 19, 2016

(1179) 擬態


私の住む台東区根岸付近の蕎麦屋。自転車で通り過ぎたけど、蕎麦屋とは気づかなかった。店主の狙いか。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1179) Camouflage


Soba noodles' restaurant in the Negishi (根岸) neighborhood of Taito (台東) Ward, the one we also live in. Passing by with the bicycle, I didn't notice it -I wonder if this is what the owner was going for. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1179) Καμουφλάζ


Εστιατόριο για μακαρόνια σόμπα στη γειτονιά Νέγκισι (根岸) του Δήμου Τάιτο (台東) στον οποίο μένουμε κι εμείς. Περνώντας με το ποδήλατο δεν το πρόσεξα -αναρωτιέμαι αν αυτό ήταν ο σκοπός του ιδιοκτήτη.  
(Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, October 18, 2016

(1178) 「ゆるゆる」って何?


って思うでしょう。「ゆったりした」感じかな。特にキリンとかティッシュとかとは関係ないよ。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1178) And what does...


..."yuru-yuru" mean, you will ask. The answer is "leisurely" and has nothing to do with giraffes. Or tissues. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1178) Και τι σημαίνει...


..."γιούρου-γιούρου" θα ρωτήσει κανείς. Η απάντηση είναι "χαλαρός" και δεν έχει καμία σχέση με καμηλοπαρδάλεις. Ή χαρτομάντηλα. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, October 17, 2016

(1177) 移動広告


どのぐらい効果的かわからないけど、かなりしょっちゅう見かける。特に映画とか


アニメの音楽なんかを宣伝しているのを。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1177) Advertising on the move


I don't know how effective they are but they are used quite often, especially to advertise something pop like a movie...


...or the music from some anime. 

(For a bigger version of these pictures both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1177) Διαφήμιση σε κίνηση


Δεν ξέρω την αποτελεσματικότητά τους, όμως χρησιμοποιούνται αρκετά, ιδιαίτερα όταν αυτό που διαφημίζεται είναι κάτι ποπ όπως μια ταινία...


...ή η μουσική από κάποιο άνιμε. 

 (Για τις ίδιες φωτογραφίες σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, October 14, 2016

(1176) 前回申し上げたけれど


いっぱいのコーヒーが飲みたくなって、店に入ったら、どーんと背中にイチゴとブルーベリーを載せたホイップクリーム製の羊がましましていたら、何か言えることがありますか?

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。


(1176) As I was saying yesterday...


...when you go for a cup of coffee and right in the middle of the shop there is a huge sheep covered in whipped cream and with strawberries and blueberries on its back, is there anything you can comment?

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1176) Όπως έλεγα και χθές...


... όταν πάει κανείς να πιει τον καφέ του και στη μέση του μαγαζιού βρίσκεται ένα τεράστιο πρόβατο σκεπασμένο με σαντιγί και με φράουλες και μπλούμπερι στην πλάτη, τι μπορεί να σχολιάσει; 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, October 13, 2016

(1175) ものによっては


どんな説明もコメントも要しない。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1175) Some things...


...don't either need or allow for any explanation or comment. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1175) Ορισμένα πράγματα...


...ούτε χρειάζονται, ούτε επιδέχονται ερμηνεία ή σχόλιο. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, October 12, 2016

(1174) ランドマークって


東京の大きさと性格から見ると、その332,9mという大きさは決して小さくはない。1958年にオープンして以来、東京タワーはフランスのオリジナルを思うと、日本の首都の象徴と言い切れるほどではなかった。それでも歴史を考えれば、訪ねる価値のある場所である。高いところから東京を見たいのなら、もっといい場所が今はあるけれども。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。


(1174) The landmark that isn't


Because of Tokyo's size and nature, although its 1,092 feet were not that few when it opened in 1958, Tokyo Tower (東京タワー) never managed to become for Japan's capital what the original became for France's. Still, it's one of the places worth visiting, if only for historical reasons; if you want to see Tokyo from above there are now much better spots.  

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1174) Το ορόσημο που δεν είναι


Λόγω της φύσης και του μεγέθους του Τόκιο, αν και τα 332,9 μέτρα του  δεν ήταν πολύ λίγα το 1958 που άνοιξε, ο "Πύργος του Τόκιο" (Tokyo Tower/東京タワー) δεν κατάφερε ποτέ να γίνει για την ιαπωνική πρωτεύουσα αυτό που έγινε το πρωτότυπο για τη γαλλική. Παρόλα αυτά είναι από τα μέρη που αξίζει να επισκφθεί κανείς, έστω για ιστορικούς λόγους -για θέα του Τόκιο από ψηλά υπάρχουν πλέον καλύτερα σημεία. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, October 11, 2016

(1173) 食品


日本の食品で納豆ほど論議を醸し出すものはないだろう。納豆菌により発酵した大豆で、辛子とネギと醤油を一緒にご飯にのせ、朝食にいただくことが多い。

味と触感が一風変わっているため、納豆は外国人の味覚を試すテストだと思っている日本人が多い。外国人が日本人と日本食について話すと、納豆が食べられますか、と聞かれることが多い。「No」と答えると日本人はやっぱり外人はね、と嬉しそうだ。だが私は日本人だろうが外国人だろうがスーパーで納豆を買っている人を見かけたことがないし、ビュッフェ式朝食付きのホテルに泊まった時も、宿泊客の1%ぐらいしか納豆を取らないのに気付いている。

つまり肌の色には関係ない後天的な好みなのだ。念のため申し上げておくと、私は納豆は食べられるが、好きではない。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1173) That food


Natto (納豆) is perhaps the most controversial dish in all Japanese cuisine. It's made of soybeans fermented with a particular bacillus and then eaten, usually for breakfast with rice, mustard and Welsh onion. Because its taste and texture is somewhat peculiar, many Japanese think of it as the absolute gastronomical test for non-Japanese: when discussing food with the Japanese one of the first things a non-Japanese will be asked is if they can eat natto; very often they will reply "no" and the Japanese will be happy to see another stereotype confirmed. On the other hand, I have never seen anyone, Japanese or non-Japanese, buying natto at the super-market and whenever I've stayed at a hotel with a breakfast buffet, I've rarely seen it picked by more than 1% of the guests -this leads me to believe that its an acquired test regardless of one's skin color. For the record, I don't like it either although I can eat it.    

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1173) Εκείνο το φαγητό


Το νάτο (納豆) είναι ίσως το πιο αμφιλεγόμενο φαγητό σε όλη την ιαπωνική κουζίνα. Πρόκειται για φασόλια σόγιας που υφίστανται ζύμωση με έναν συγκεκριμένο βάκιλλο και στη συνέχεια τρώγονται, συνήθως για πρωινό μαζί με ρύζι, φρέσκο κρεμμύδι και μουστάρδα. Καθώς η γεύση και η υφή του είναι αρκετά ιδιαίτερη, πολλοί Ιάπωνες το θεωρούν το απόλυτο γαστρονομικό τεστ για τους μη-Ιάπωνες: όταν συζητάει κανείς για φαγητό με κάποιον Ιάπωνα, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα ερωτηθεί είναι αν μπορεί να φάει νάτο -πολύ συχνά οι μη-Ιάπωνες απαντούν "όχι" και οι Ιάπωνες χαίρονται που επιβεβαιώθηκε ένα ακόμα στερεότυπό τους. Από την άλλη, δεν έχω δει ποτέ κανέναν, Ιάπωνα ή μη, να αγοράζει νάτο στο σούπερ-μάρκετ και όποτε έχω μείνει σε ξενοδοχείο με μπουφέ πρωινού, είναι ζήτημα να το προτιμάει το πολύ ένα 1% των πελατών, πράγμα που σημαίνει ότι μάλλον θέλει κάποια προσπάθεια για να το συνηθίσεις, ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματός σου. Για την ιστορία, ούτε κι εμένα μου αρέσει -αν και μπορώ να το φάω. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, October 10, 2016

(1172) 大小


神戸風月堂は119年の歴史を誇る伝統の洋菓子と日本を結び付けたお菓子を作り続けている。写真はその中でも特徴的な商品、チョコレートクリームを挟んだゴーフルの大と小である。マッチはもちろん大きさの参考のため。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1172) Small and big


Kobe Fugetsudo (神戸風月堂) has an 119-year tradition (it was founded in 1897) in making confections combining the Japanese and the European tradition. In the picture one of its most characteristic products, the chocolate-filled gaufre in regular size on the left and king-size on the right -the match is, of course, for reference purposes.  

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)