Tuesday, February 28, 2017

(1272) Buildings and cars (1)


At a backstreet in Asakusa -yes, this is how you hang a kimono to dry. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1272) Κτίρια και αυτοκίνητα (1)


Σε ένα στενάκι στην Ασακούσα -ναι, έτσι απλώνουν τα κιμονό.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, February 27, 2017

(1271) 日本の2/3は山地


なので登山服はどこでも手に入る。


時にはこんな風変りなアクセサリーがお供をする。富士山のあちこちの焼き印が押された杖だ。いつの日か私も手に入れたいと思う。本来の方法で。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。


(1271) 75% of Japan is mountains...


...so mountain-climbing clothing is available everywhere. 


Sometimes accompanied by some exotic accessories like this stick with stamps from the various stations up Mt. Fuji. I'd love to get one of those some day -the regular way. 

(For a bigger version of these pictures both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1271) Το 75% της Ιαπωνίας είναι βουνά...


...οπότε ορειβατικά ρούχα βρίσκεις παντού. 


Και μερικές φορές με μερικά κάπως εξωτικά αξεσουάρ όπως αυτό το ραβδί με σφραγίδες από τους σταθμούς ανεβαίνοντας στο Φούτζι. Πολύ θα ήθελα να αποκτήσω ένα τέτοιο κάποια μέρα -με τον κανονικό τρόπο. 

 (Για τις ίδιες φωτογραφίες σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

(1270) ただの日本人主婦ではない


ジョン・レノンを始め、ビートルズは日本でとても人気がある。ゆえにある眼鏡メーカーは彼のようなマル眼鏡を専門にしている。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

Friday, February 24, 2017

(1270) It wasn't just the Japanese wife:


John Lennon (and the Beatles in general) was very well loved in Japan. Hence an optics store specializing in round glasses like his. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1270) Δεν ήταν μόνο η γιαπωνέζα σύζυγος:


ο Τζον Λένον (και γενικά οι Beatles) ήταν πολύ αγαπητός στην Ιαπωνία. Εξ ου και ένα κατάστημα οπτικών που ειδικεύεται σε στρογγυλά γυαλιά όπως τα δικά του. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

(1269) 紋付を着たら


一服しないでも大丈夫、なんてことはない。紋付きは宗と袖、背中に家紋をつけた正式な着物のことである。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

Thursday, February 23, 2017

(1269) Montsuki doesn't mean...


...that you don't need a cigarette break. (Incidentally, montsuki/紋付 is this very formal kimono with family crests on the chest, the sleeves and the back.)

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1269) Μοντσούκι δε σημαίνει...


...ότι δε χρειάζεσαι και ένα διάλειμμα για τσιγάρο. (Μοντσούκι/紋付, παρεμπιπτόντως είναι πολύ επίσημο κιμονό με οικογενειακούς θυρεούς στο στήθος, τα μανίκια και την πλάτη.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, February 22, 2017

(1268) 東洋と西洋 part 494


パンはご飯でパティは天ぷらのバーガー。浅草に拠点を置く日本で一番有名で美味しい天ぷらチェーン店、天丼てんやの商品で、店内では供されず、テイクアウトのみ。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1268) East and West, part 494


Burger where the bun is rice and the patty is tempura. From Tenya/てんや, the most famous (and best) tempura chain (based in Asakusa) and only for takeout: it isn't served at the restaurants. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1268) Ανατολή και Δύση, μέρος 494


Μπέργκερ όπου το ψωμάκι είναι ρύζι και το μπιφτέκι είναι τέμπουρα. Από το Tenya/てんや , την γνωστότερη (και καλύτερη) αλυσίδα τέμπουρα (με έδρα την Ασακούσα) και μόνο για το σπίτι -δε σερβίρεται στα εστιατόρια. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, February 21, 2017

(1267) お茶は何にでも合う


インスタントヌードルだって大丈夫。カップの芸術作品と「Japan Noodles」が日本語で書かれていることに深い意味がない人だけが読めるんだ。つまり日本人ってことさ。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。


(1267) Tea goes with everything


Even with instant noodles. About the cup's artwork and the "Japan Noodles" written in Japanese so it can be read by the only people for whom it doesn't make any difference (or sense), i.e. the Japanese themselves, we'll talk some other time.  

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1267) Το τσάι πάει με όλα


Ακόμα και με νουντλ στιγμής. Για το καλλιτεχνικό του κυπέλλου και για το "Τζαπάν Νουντλς" γραμμένα στα ιαπωνικά ώστε να μπορούν να το διαβάσουν μόνο αυτοί για τους οποίους δεν έχει καμία σημασία (ή λογική) δηλαδή οι ίδιοι οι Ιάπωνες, θα μιλήσουμε μια άλλη φορά. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, February 20, 2017

(1266) 神道と言えばこちらは、宗教の独自性を超えた神道の習慣である。葬儀では個人の家族から挨拶状が配られる。そこには塩の小袋がついている。塩は自宅の外で撒き、自らを清め、死臭を払う。取組前の相撲取と同じだ。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1266) Speaking of Shinto...


...here's a Shinto custom that has spread beyond the particular religion: after the funeral, a thank-you card from the family of the departed, including a small satchel with salt. The salt should be sprinkled outside your home so you can purify it and keep away the stench of death. Much like sumo wrestlers do before a bout.  

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1266) Μια και λέγαμε για Σιντοϊσμό...


...να ένα σιντοϊστικό έθιμο που έχει ξεφύγει από τα στενά όρια της συγκεκριμένης θρησκείας: μετά την κηδεία, μια ευχαριστήρια κάρτα απο την οικογένεια του εκλιπόντος, συνοδευόμενη από ένα φακελάκι με αλάτι. Το αλάτι το ρίχνει κανείς έξω από το σπίτι του ώστε να το εξαγνίσει και να κρατήσει μακριά τη δυσωδία του θανάτου. Όπως κάνουν οι παλαιστές του σούμο πριν τον αγώνα.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, February 17, 2017

(1265) 禅の在り方


成田空港の天井、鉄のチューブと、禅庭。蛇足ながら、正式な名は枯山水と言う。以前、書いた気がするけど。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1265) And so is zen


Narita Airport, some roof, some iron tubes -and a zen garden (Incidentally, the right name is karesansui/枯山水 or "dry landscape" -we've said this before, right?)

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1265) Το ίδιο και το ζεν


Αεροδρόμιο της Ναρίτα, κάποια στέγη, κάτι σωλήνες -και ένας κήπος ζεν. (Η σωστή ονομασία παρεμπιπτόντως, είναι καρεσάνσουι/枯山水 ή "ξερό τοπίο" -το έχουμε ξαναπεί αυτό, όχι;)

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, February 16, 2017

(1264) クラシックの意味


例えば神保町では、「クラシック」は「書物」を意味する。だが「あらゆる種類の印刷物」も意味しているらしい


古い映画のポスターとか。ジャンーポール・ベルモンド、オードリー・ヘップバーンそして寅さん。寅さんについてはそのうちもっとたくさんお話するつもりだ。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1264) Classic is how you see it


In Jimbocho (神保町) for example, "classic" means "book" but also "any kind of print material"...


...like these posters from old cinemas -Jean-Paul Belmondo, Audrey Hepburn and Tora-san (about him, we'll talk extensively some time in the future.)

(For a bigger version of these pictures both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1264) Το κλασικό είναι όπως το βλέπεις


Στο Τζιμπότσο (神保町) ας πούμε, "κλασικό" σημαίνει "βιβλίο" αλλά και "πάσης φύσεως έντυπο"......όπως αυτές εδώ οι αφίσες από τον παλιό κινηματογράφο -Μπελμοντό,  Όντρεϊ Χέπμπορν και Τόρα-σαν (για τον τελευταίο θα μιλήσουμε αναλυτικά κάποια στιγμή στο μέλλον).

 (Για τις ίδιες φωτογραφίες σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, February 15, 2017

(1263) 小さな山と大きな山


この店の名は「富士山」。なぜならお土産を売る店で、ということは外国人を狙っているからである。日本人は決して「フジヤマ」とは言わない。でもって道路用のカラーコーンもそれなりに…。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1263) Mountains small and big


The shop is called "Fujiyama" (because it sells souvenirs and, thus, is targeting non-Japanese: the Japanese never use this word) so the traffic cones are painted accordingly. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1263) Μικρά και μεγάλα βουνά


Το μαγαζί λέγεται "Fujiyama" (επειδή πουλάει σουβενίρ και, άρα, απευθύνεται σε μη-Ιάπωνες: οι Ιάπωνες δε χρησιμοποιούν ποτέ αυτή τη λέξη) οπότε οι κώνοι για τον δρόμο είναι βαμμένοι ανάλογα. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, February 14, 2017

(1262) 神学的に言うならば


制度上では


そして民俗的信仰としての神道。上は、この宗教に過去の栄光を取り戻そうとする組織からの声明。
下は私の住む区にある神社の場所を示す地図。後者でお願いします。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1262) Theologically speaking


Institutional...


...and folk Shinto: on the top, an announcement from an organization that wants to bring the religion back to its former glory (?) and on the bottom, a map showing the Shinto shrines in our ward. I'll take the latter, please. 

(For a bigger version of these pictures both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1262) Θεολογικώς ειπείν


Ιδρυματικός......και λαϊκός σιντοϊσμος: επάνω, ενημέρωση από μια οργάνωση η οποία θέλει να αποκαταστήσει τη θρησκεία στις παλιότερές της δόξες (;) και κάτω, ένας χάρτης που δείχνει τους σιντοϊστικούς ναούς του δήμου μας. Θα πάρω το δεύτερο, παρακαλώ. 

 (Για τις ίδιες φωτογραφίες σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, February 13, 2017

(1261) 黄葉


浅草にほど近い鳥越神社の屋根の上。色が好きだったから。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1261) Autumn leaves...


...on the roof of Shinto shrine Torigoe Jinja (鳥越神社) near Asakusa. Just because I liked the colors. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1261) Φθινοπωρινά φύλλα...


...στη στέγη του σιντοϊστικού ναούς Τοριγκόε Τζίντζα (鳥越神社) κοντά στην Ασακούσα. Απλώς επειδή μου άρεσαν τα χρώματα.  

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, February 10, 2017

(1260) 巨大海老の侵略


その角を曲がった路地に。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。


(1260) The invasion of the giant prawns


At an alley near you. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1260) Η επέλαση των γιγάντιων καραβίδων


Σε ένα στενάκι κοντά σας. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, February 9, 2017

(1259) お茶と塩味のお菓子


相撲のパッケージ入り。箱が欲しいからそのうち買おうっと。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1259) Tea and salty snacks...


...in a sumo packaging. One day I'll buy them just for the boxes. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1259) Τσάι και αλμυρά σνακ...


...σε συσκευασία σούμο. Κάποια στιγμή θα τα αγοράσω μόνο και μόνο για τα κουτάκια. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).