Monday, September 25, 2017

(1420) Early in the morning...


...just before construction work.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1420) Νωρίς το πρωί...


...λίγο πριν την οικοδομή.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, September 22, 2017

(1419) Western influences


I doubt that the Japanese would have thought to put fried pork cutlet in a sushi roll if it wasn't for the "California roll". And I'm not at all sure that the world wouldn't had been a better place. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1419) Δυτικές επιρροές


Αμφιβάλω αν οι Ιάπωνες θα σκέφτονταν να βάλουν τηγανιτή χοιρινή κοτολέτα σε ρολό σούσι αν δεν είχαν υπάρξει τα "Καλιφόρνια Ρολ". Και δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι ο κόσμος τότε δε θα ήταν καλύτερος.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, September 21, 2017

(1418) The culture of exchanging gifts...


...is one of the most interesting subsets of Japanese culture. For example, the okaeshi (お返し) are gifts that are given to you by someone because you went to their relative's funeral or their own wedding. If it's a funeral, usually the packaging is this white paper with some simple motif and the painted (or real) string knot.


Inside, there is something that needs to be perishable. In this case, five packs or food wrap; I was consoled by the fact that Atsuko, with many decades of practice at being a Japanese was as speechless as I was.   

(For a bigger version of these pictures both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)


(1418) Η κουλτούρα της ανταλλαγής δώρων...


...είναι από τα πιο ενδιαφέροντα υποσύνολα της ιαπωνικής κουλτούρας. Τα οκαέσι (お返し), ας πούμε, είναι δώρα που σου κάνει κάποιος επειδή έδωσες χρήματα στην κηδεία ενός συγγενή του ή στον γάμο του. Αν πρόκειται για κηδεία, συνήθως η συσκευασία τους είναι με αυτό το λευκό χαρτί  με κάποιο απλό μοτίβο και το ζωγραφιστό (ή πραγματικό) φιογκάκι από κορδόνι.


Και μέσα έχουν κάτι που πρέπει να είναι αναλώσιμο. Εν προκειμένω, πέντε πακέτα μεμβράνη για το τύλιγμα φαγητών -με παρηγορεί το γεγονός ότι η Άτσουκο, με πολλές δεκαετίες εξάσκησης στο να είναι Γιαπωνέζα, έμεινε εξίσου άναυδη μ' εμένα.

 (Για τις ίδιες φωτογραφίες σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, September 20, 2017

(1417) Not a very imaginative name...


...but it doesn't leave any room for misunderstandings.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1417) Όχι πολύ ευφάνταστη ονομασία...


...όμως δεν αφήνει και περιθώρια για παρεξηγήσεις.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, September 19, 2017

(1416) It isn't always the shoes


Sometimes, it's the combination of shoe and sock that can kill you. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1416) Δεν είναι πάντα τα παπούτσια


Μερικές φορές ο συνδυασμός κάλτσας και παπουτσιού είναι αυτός που σκοτώνει. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, September 18, 2017

(1415) Smile...


...and the world smiles with you. Not a great picture but I found the graphic with the fruits and the vegetables cute. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1415) Χαμογέλα...


...και ο κόσμος χαμογελάει μαζί σου. Δεν είναι καμιά φοβερή φωτογραφία αλλά το γραφικό με τα φρούτα και τα λαχανικά μου φάνηκε χαριτωμένο. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, September 15, 2017

(1414) Manly stuff


It says "Manly Wasabi and Beef" -obviously in Japan, "manly" means "Blues Brothers". Incidentally, in there there is a completely Japanese pun: wasabeef (わさビーフ). Like John Oliver would say, cool. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1414) Αντρικές δουλειές


Λέει "Αντρικό Ουασάμπι και Μοσχάρι" - προφανώς στην Ιαπωνία, το "αντρικό" σημαίνει "Μπλουζ Μπράδερς". Παρεμπιπτόντως, εκεί μέσα υπάρχει και ένα απολύτως ιαπωνικό λογοπαίγνιο: ουασάμπιφ (わさビーフ). Όπως θα έλεγε και ο Τζον Όλιβερ, κουλ. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, September 14, 2017

(1413) 全ての気持ちの悪いものが


外来のものとは限らない。あるものはその辺のスーパーで売っている。この巨大な赤いオクラみたいに。


(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1413) All disgusting things...


...are not exotic. Some are sold in all supermarkets like these enormous red okra. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1413) Όλα τα αηδιαστικά πράγματα...


...δεν είναι εξωτικά. Ορισμένα πωλούνται σε όλα τα σούπερ-μάρκετ, όπως αυτές οι τεράστιες κόκκινες μπάμιες. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, September 13, 2017

(1412) 日本人だからって


皆が自分の国に満足してるわけじゃない。もちろん、外国人がこれを貼り付けたんだろう。あ、でも日本人にもこれをやりそうなタイプの人がいるかな。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1412) Not all Japanese...


...are pleased with their country. Of course there's the chance it was put there by a foreigner but I think I can now imagine a certain type of Japanese that might have done it. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1412) Δεν είναι όλοι οι Ιάπωνες...


...ευχαριστημένοι με τη χώρα τους. Βεβαίως ίσως να το κόλλησε και ξένος όμως νομίζω ότι πλέον μπορώ να φανταστώ ένα στιλ Ιάπωνα που θα μπορούσε να το έχει κάνει. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, September 12, 2017

(1411) 誇り高くはためいてずっとずっと昔一度だけ、釣りに興味を持った夏があった。それは関係ないと思うが、私は大漁旗に心を動かされる。
明るく鮮やかに彩られた大漁旗は日本の漁師を護り、遠くから家族に豊漁を伝えるものだ。そして、もしギリシャについて少しはご存知なら、きっと思い出すことがあるはずだ。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1411) Waving proudly


Except one summer many, many centuries ago, I never had any particular interest for fishing. Still, for some inexplicable reason, I'm very much moved by tairyou-bata (大漁旗), the brightly-colored flags Japanese fishermen use as talismans ("tairyou" means "big catch") or to let their family know from afar that they are bringing home lots of stuff. And yes, if you have some relationship with Greece, the story reminds you of something

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1411) Κυματίζοντας περήφανα


Εκτός από ένα καλοκαίρι πριν από πολλούς, πολλούς αιώνες, δεν είχα ποτέ κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ψάρεμα. Ωστόσο για κάποιον λόγο που δεν μπορώ να προσδιορίσω, με συγκινούν πολύ οι τάιριο-μπάτα (大漁旗) οι σημαίες με τα έντονα χρώματα που χρησιμοποιούν οι ιάπωνες ψαράδες για γούρι ("τάιριο" σημαίνει "μεγάλη ψαριά") ή για να ενημερώσουν τους δικούς τους από μακριά ότι φέρνουν μπόλικο πράγμα. Και ναι, αν έχεις κάποια σχέση μετην Ελλάδα, κάτι σου θυμίζει η ιστορία

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, September 11, 2017

(1410) どうぞ、拍手を!


きっと拍手に値するはずだからね。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1410) Applaud him!


There must be something worth applauding, right?

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1410) Χειροκροτήστε τον!


Σίγουρα θα υπάρχει κάτι που αξίζει χειροκρότημα, σωστά;

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, September 8, 2017

(1409) 家庭用品


ディスクユニオンにて。東京で最大のレコード店チェーン。お子様にはボブディラン人形。


玄関にはピンクフロイドの「狂気」マットはいかが?

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1409) Things for the home...


...from "Disc Union", Tokyo's biggest record shop chain. A Bob Dylan doll for the children...


...and a "Dark Side of the Moon" mat for the entrance.  

(For a bigger version of these pictures both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1409) Πράγματα για το σπίτι...


...από το "Disc Union", τη μεγαλύτερη αλυσίδα δισκάδικων στο Τόκιο. Ένα κουκλάκι Μπομπ Ντίλαν για τα παιδιά...


...και ένα χαλάκι "Dark Side of the Moon" για την είσοδο. 

 (Για τις ίδιες φωτογραφίες σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, September 7, 2017

(1408) 酒と音楽はいつも一緒だ


ジャズとビール…ワインとロック。え?ワイン?

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1408) Alcohol and music go together


Jazz and beer......and wine and rock 'n' roll -wine?

(For a bigger version of these pictures both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1408) Αλκοόλ και μουσική πάνε μαζί


Τζαζ και μπίρα......και κρασί και ροκ εν ρολ -κρασί;

 (Για τις ίδιες φωτογραφίες σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, September 6, 2017

(1407) 皆様のために part 198


神奈川県のとある駅で。にわか雨に誰でも使える傘。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1407) For the public good, part 198


At a station in Kanagawa: public use umbrellas for unexpected showers. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1407) Για το δημόσιο καλό, μέρος 198


Σε έναν σταθμό στην Καναγκάουα: ομπρέλες για κοινή χρήση για την περίπτωση ξαφνικής βροχής. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, September 5, 2017

(1406) 走る野性暴走族である。そう言われても別に気にならないだろう。なんたってマフラーを外したりして、騒音を立てたり、バイクを改造するのが特徴なんだから。それから日本人に生まれた誇りを一つまみ。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。